Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ AVUKATI NEDEN ÖNEMLİDİR?

10.10.2018
1.407
VERGİ AVUKATI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Vergi avukatının görevleri nelerdir?1136 sayılı Avukatlık Kanunda avukat, yargının kurucu unsurları arasında sayılmıştır. Avukat, savunmayı bağımsız bir şekilde temsil etmekle görevlidir. Vergi avukatı, çoğu zaman vergi mükellefi olan müvekkilini vergi idaresine karşı vergi mahkemesi veya Danıştay nezdinde temsil etmekle görevlidir. Yani vergi avukatı vergi mükelleflerinin savunucusudur.
Avukatlık mesleğinde uzmanlaşma var mıdır?
Avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukatlık Kanununda avukatlık mesleği için bir uzmanlaşma öngörülmemiştir. Örneğin, doktorluk mesleğinde çeşitli uzmanlıklar söz konusudur. Uzmanlaşma mesleğin daha ayrıntılarına vakıf olmayı gerektirir ki bize göre yararlıdır. Bu nedenle avukatlık mesleğinde de uzmanlaşma faydalı olacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi avukatı istihdam ediyor mu?
5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığına dair Kanunun 29. Maddesinde “Avukat ve uzman personel çalıştırılması” düzenlenmiştir. Bu maddeye göre:
“Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.”
hükmü yer almaktadır.
Bu maddeye göre, GİB, önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilmektedir.
www.vergidava.com
Gerek GİB, gerekse vergi dairesi başkanlıkları vergi davalarına ilişkin savunmalarda avukat istihdam etmektedir. Kuşkusuz bu avukatlar idareye bağımlı olarak çalışmaktadırlar. Ancak yapmış oldukları çalışma nedeniyle uzman birer vergi avukatı oldukları söylenebilir.

NOT:YASAK HAKLAR SAKLIDIR. YAZILAR İZİN ALINMAKSIZIN VE ATIF YAPILMAKSIZIN KULLANILAMAZ.

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat