Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ İHTİLAFLARININ VERGİ YARGISI YOLU İLE ÇÖZÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?

VERGİ İHTİLAFLARININ VERGİ YARGISI YOLU İLE ÇÖZÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?

Vergi ihtilafları şayet idari aşamada sonuçlandırılamazsa Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay yoluyla çözülmeye çalışılır. Türk Vergi Sistemi esas itibarıyla beyan sistemine dayanmaktadır. Beyan sisteminin geçerli olduğu durumlarda, vergiye tabi işlemleri yapan mükellefler beyanname esasına göre tarh ve tahakkuk eden vergileri öderler. Vergi idaresi, vergi incelemeleri veya diğer yollarla edindiği bilgilerle beyan edilen tutarların gerçekten farklı olduğuna dair delil elde etmesi durumunda tarhıyat yoluna gider.
www.davavergi.com
Vergi ihtilaflarının yargı yolu ile çözümünde birçok konu başlıkları bulunmaktadır. Vergi yargılamasında bilinmesi gereken temel hususları şu şekilde sayabiliriz:
• Vergi ihtilafları neden kaynaklanır? İhtilaflar vergi yargısına nasıl taşınır?
• Kimler vergi mahkemesinde dava açmaya yetkilidir? Kimler vergi mahkemesinde dava açamaz?
• Vergi, harç ve benzeri mali ihtilaflardan kaynaklanan davalarda görevli mahkeme hangisidir?
• Vergi mahkemelerinde görülebilecek vergi davaları nelerdir?
• Vergi dava dilekçelerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?
• Vergi davaları açılırken gözden kaçırılmaması gereken durumlar nelerdir?
• Vergi davalarında dava açma sürelerine ilişkin bilinmesi gerekenler nelerdir?
• Vergi davalarında ispat nasıl olur? İspat sorumluluğu kimdedir?
• Vergi mükellefleri beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere karşı vergi davası açabilirler mi?
• Vergi davaları tahsilatı durdurur mu? Vergi davalarında yürütmenin durdurulması ne demektir?
• Vergi mahkemesi kararlarının uygulanması
• Vergi mahkemesi kararlarına karşı başvuru yolları nelerdir?
• Vergi davalarında getirilen istinaf sistemi ne anlama gelmektedir?
www.davavergi.com
Vergi ihtilaflarının vergi yargısı yolu ile çözüm aşamasında; vergi ihtilafının ortaya çıkışı, ihtilafın vergi mahkemesine taşınması, vergi dava dilekçesinin düzenlenmesi, yürütmenin durması, vergi mahkemesi kararlarının uygulanması, vergi mahkemesi kararlarının istinaf ve temyiz yolu ile incelenmesi gibi temel hususlarda İYUK ve VUK hükümlerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.
Daha sonraki yazılarımızda, vergi ihtilaflarının vergi yargısı yolu ile çözüm aşamasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen konu başlıkları ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılacaktır.
NOT: YASAL HAKLAR SAKLIDIR. YAZILAR İZİN ALINMAKSIZIN VE ATIF YAPILMAKSIZIN KULLANILAMAZ. www.davavergi.com

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat