Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR NELERDİR?

VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR NELERDİR?

Bir vergi davasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi vergi dava dilekçelerinin İdari Yargılama Usul Kanununa uygun hazırlanmasıdır. Vergi davalarına ilişkin dilekçelerde yapılabilecek hatalar ciddi anlamda hak kayıplarına sebep olabileceği gibi zaman kaybına da neden olabilir.www.davavergi.com
Uygulamada, dava dilekçelerinde sıklıkla karşılaşılan ve dikkat edilmesi gereken başlıca hususları şöyle sıralayabiliriz:
• Dava dilekçeleri en az iki nüsha (taraf sayısından bir fazla) düzenlenmeli ve her nüsha imzalanmalıdır.
• Dava dilekçesinde, davacı adresi açık bir şekilde yer almalıdır.
• Şirket adına açılan davalarda, temsil ve ilzama yetkili olanları gösteren ve temsil süresinin davam ettiğini gösteren güncel imza sirkülerleri eklenmelidir.
• Dava konusu ihbarname ve ödeme emirleri ve bunların tebliğini gösteren tebliğ alındıları dilekçeye eklenmelidir.www.davavergi.com
• Dava konusu işlemin tebliğ veya öğrenme tarihi dilekçede gösterilmelidir.
• Dilekçe, konu, içerik, istem ve sonuç yönleriyle uyumlu olmalıdır.
• Dilekçe, yetkili vergi mahkemesi başkanlığına hitaben düzenlenmelidir.
• Birlikte dava açılabilmesinin mümkün olmadığı şartlara dikkat edilmelidir.
• Dilekçeler, kısa, öz, net olmalı gereksiz ifadelerden kaçınılmalıdır.
• Dilekçe ret kararları üzerine yenileme dilekçelerinde aynı hatalar yapılmamalıdır.
• Şirket adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı şirket müdürü tarafından kendi adına dava açılamaz, davanın şirket adına açılması gerekir.
• İdari başvuru yollarının tüketilmesi gerektiği hallerde doğrudan vergi mahkemelerine dava açılamaz.
• Vergi cezalı tarhiyatlara karşı açılan davaya ait dilekçelerin sonuç ve talep ksımında, “cezalı tarhıyatın kaldırılması/terkini” “özel usulsüzlük cezasının kaldırılması/terkini” ödeme emrine karşı açılan davalarda “dava konusu ödeme emrinin iptali” haciz işlemlerine karşı açılan davalarda “dava konusu haciz işleminin iptali” ifadelerinin mutlaka kullanılması gerekir.
• Ödeme emirlerine ve ya haciz işlemlerine karşı açılan açılan davalarda, vergi ve cezaların kaldırılması istenilemez.www.davavergi.com
• Tüzel kişiliği ticaret sicilinden terkin edilen şirket hakkında düzenlenen ödeme emirleri kendisine tebliğ edilen şirket ortakları ya da kanuni temsilciler bu ödeme emirlerine karşı dava açmamalıdır.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi vergi dava dilekçelerinin büyük bir titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Vergi mükellefleri, kendilerine ait dava dilekçelerini kendileri hazırlayabileceği gibi konusunda uzman bir vergi avukatından veya vergi davalarında uzman kişi ve kurumlardan destek alabilir.
NOT: YASAL HAKLAR SAKLIDIR. YAZILAR İZİN ALINMAKSIZIN VE ATIF YAPILMAKSIZIN KULLANILAMAZ. www.davavergi.com

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat