Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

TAKDİR KOMİSYONLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİNİ REDDEDEREK TARHIYAT YAPMA YETKİSİ YOKTUR

TAKDİR KOMİSYONLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİNİ REDDEDEREK TARHIYAT YAPMA YETKİSİ YOKTUR

Danıştay 9. Dairesinin 16.06.2014 gün ve E: 2014/4977, K:2014/4573 sayılı kararı:
Özet:
Katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan Takdir komisyonlarınca takdir edilen matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapılması mümkün değildir.
Gerekçe:
3065 sayılı Yasada öngörülen indirim mekanizması ise, vergilendirme tekniği açısından, matrah takdirinden farklı bir müessese olup mükelleflerin; gerek sahte fatura kullanmaları gerekse defter ve belgelerini ibraz etmemeleri gibi durumlarda, matrah takdirini gerektiren bir husus bulunmaması nedeniyle, bu tür fiillerin, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. ve 34. Maddelerinde düzenlenen, indirim mekanizması içinde değerlendirilmesi suretiyle, katma değer vergisi indirimleri yönünden yapılacak vergi incelemesi ile bir sonuca bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu gibi hallerde, mükelleflerin matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmesi ve kendisine matrah, servet ve kıymet takdiri görevi verilmiş olan ve katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonlarınca takdir edilen matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapılması mümkün değildir.

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat