Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

2019 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZASI MİKTARLARI

2019 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZASI MİKTARLARI

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve
azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza
miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun
uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle uygulanmaktadır. Bu Tebliğin konusunu 2019 yılı
itibarıyla uygulanacak olan hadler ve tutarlar
oluşturmaktadır.

2019 VERGİ CEZALARI

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat