Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ DAİRESİNDEN TEBLİGAT GELDİ NE YAPMALIYIM?

VERGİ DAİRESİNDEN TEBLİGAT GELDİ NE YAPMALIYIM?

VERGİ DAİRESİNDEN TEBLİGAT GELDİ NE YAPMALIYIM?

GİRİŞ

MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com
Mükellefler tarafından en çok sorulan sorulardan birisi de “vergi dairesinden bir yazı geldi ne yapmam gerekiyor?” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki vergi idarelerinden gelen yazılar illaki hakkınızda olumsuz sonuç duğuran işlemler değildir. Bu nedenle öncelikle serinkanlı olunmasını ve olayın panikle karşılanmamasını öneriyoruz.
Her şeyden önce vergi dairesi işlemleri birer idari işlemler olduğu için bunlar hukuka uygunluk karinesinden yararlanmakla birlikte hukuki anlamda kesin değildirler. Yani idari davaya konu olabilecek her vergisel işleme karşı vergi mahkemesinde (idari yargıda) dava açma imkanı bulunmaktadır. Yani vergi dairesinden gelen bir işlemin açılacak bir vergi davası sonucu ortadan kalkma olasılığı vardır.

VERGİ İDARELERİNDEN NE TÜR TEBLİGATLAR GELİR?

Vergi idareleri tarafından mükelleflere veya vergilendirme işlemleri ile ilgisi olanlara çeşitli yazılar tebliğ edilmektedir. Bunların başında vergi müfettişlerince gönderilen “Defter ve Belge İbraz yazıları” gelmektedir. Ayrıca mükelleflerin doğrudan kendisi ile ilgisi olmasa da ticari ilişkide bulunduğu diğer mükelleflerle ilgili olarak “Karşıt inceleme yazıları” gelebilmektedir.
Özellikle vergi barışı dönemlerinde mükelleflerin şüpheli görülen işlemlerine karşı matrah artırımında bulunabileceğine dair “Bilgilendirme” yazıları da gönderilmektedir. Ancak, bilgilendirme yazılarının idari yargıda dava konusu edilebilecek türden kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler olmadığına dikkat etmek gerekir.
Yine vergi mükellefleri için vergi dairelerinden gelen tebligatların başında “vergi ve ceza ihbarnameleri” gelmektedir. Bu ihbarnameler genellikle mükellef hakkında yapılan bir inceleme üzerine bulunan matrah farklarının mükellefe bildirilmesi niteliğindedir.
Öte yandan vergi daireleri tarafından mükelleflere “ödeme emri” tebligatlarının da gerek ilanen gerek posta yoluyla gerekse memur eliyle tebliğ edildiği görülmektedir. Ödeme emri idari anlamda kesinleşmiş vergi borçları veya kamu alacaklarının belli vadelerinde ödenmesi gerektiğini gösteren idari işlemlerdir.MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com

VERGİ DAİRESİNDEN GELEN TEBLİGATLARA KARŞI NE YAPILMALI?

Vergi idarelerinden gelen defter ve belge ibraz yazıları üzerine süresi içinde ilgili evrakların vergi müfettişliğine ibraza özen gösterilmelidir. Aksi halde hem vergisel hem de hürriyeti bağlayıcı cezai sonuçlar doğabilmektedir. Vergi ve ceza ihbarnameleriyle ödeme emirlerine karşı vergi dairesi nezdinde itiraz edilebilir. Ancak genellikle bu itirazlardan mükellef lehine olumlu sonuçlar çıkma olasılığı çok azdır. İhbarnamelere karşı 30 gün ödeme emirlerine karşı ise 15 gün içinde vergi mahkemesi nezdinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

SONUÇ

Bu yazımızda söz konusu tebligatlar ve itirazlarına yönelik kısa açıklamalara yer vermeye çalıştık. Ancak takdir edilmelidir ki, teknik ve hukuki bilginin yanı sıra oldukça tecrübe gerektiren bu konuların tek tek örneklendirilerek açıklanması için yeteri imkanımız bu yazı kapsamında zor olacaktır. Bu nedenle kendilerine tebligat yapılanların vergi hukuku konusunda deneyime sahip meslek mensupları, vergi danışmanları ve vergi avukatlarından destek almalarının hak kayıplarına uğranmaması açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.

Not : Yazılarımız yazarlarımıza ait kişisel görüşlere dayanmaktadır. Hiçbir kurumu bağlayıcı olarak değerlendirilemez.

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.
Sorularınız İçin:davavergi@gmail.com

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat