Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

ENGELLİLERE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLARI-1

28.06.2019
1.725
ENGELLİLERE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLARI-1

ENGELLİLERE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLARI-1

GİRİŞ

Gelişmiş ülkeler sosyal devlet anlayışının gereği olarak engelli vatandaşlar için bazı ayrıcalıklar sağlamaktadır. Türk Vergi Sisteminde de, engelli vatandaşlar için bir çok imkan sağlanmıştır.
Vergi sisteminin karmaşıklığı nedeniyle birçok hususta vatandaşların doğrudan haklarını araması mümkün olmamaktadır. Özellikle, bazı haklardan yararlanabilmek için gerekli müracaatların yapılması gerektiği göz önüne alındığında bu husus önem taşır. Bu günkü yazımızda, engelli vatandaşların yararlanabileceği bazı vergisel avantajlara yer vereceğiz.

ENGELLİ İNDİRİMİ İÇİN NE KADAR İŞGÜCÜ KAYBI OLMASI LAZIM?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.
Öncelikle, engelli uygulamalarından yararlanılabilmek için sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Kişilerin çalışma gücünün, asgari %40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları, Yetkili hastanelerce düzenlenmekte Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmek suretiyle vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır.

KİMLER ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANIR?

Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasından;
● Engelli ücretli,
● Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
● Engelli serbest meslek erbabı,
● Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
● Basit usulde vergilendirilen engelliler,
yararlanabilir.

MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com

2018 YILI İÇİN ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI NE KADARDIR?

2018 yılı için aylık engellilik indirimi tutarları şöyledir:
1. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 1.000,00 TL
2. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 530,00 TL
3. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 240,00 TL
Bu tutarlar, aylık gelir vergisi matrahından indirilir.

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenler gerekli belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKMEKTEDİR?

Örneğin 1Engelli Hizmet Erbabı” nın engellilik indiriminden yararlanabilmesi için şu belgeleri dilekçesine eklemesi gerekmektedir:
• Müracaat formu
• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı
• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği.
Engellilik indirimine ilişkin bilgilendirme yazılarımıza gelecek günlerde de yer vereceğiz.
Sorularınız İçin: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat