Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

EYVAH ÖDEME EMRİ GELDİ. NE YAPACAĞIM???

20.11.2019
1.102
EYVAH ÖDEME EMRİ GELDİ. NE YAPACAĞIM???

Ödeme Emri Niçin ve Kimler Adına Düzenlenir?

Bir çoğumuz, vergi dairesi tarafından gönderilen ve posta memuru tarafından bize tebliğ edilen bir zarf gördüğümüzde endişeleniriz. Özellikle de bu zarf içinde ödeme emri varsa. Ancak, öncelikle bilmemiz gerekir ki ödeme emrine karşı yasal olarak itiraz edebilme imkanımız vardır. Ödeme emirlerine karşı 15 gün içinde vergi mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri; borçlulara, borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması veya tahsilat yapılamayacağının anlaşılması halinde; kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.(Kaynak:GİB)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat