Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

DEFTER VE BELGELERİN VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNE İBRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

19.12.2019
990
DEFTER VE BELGELERİN VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNE İBRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK!..

Son zamanlarda mükelleflerin yanlış yönlendirilmesi neticesinde mükelleflerin VERGİ KANUNLARINA MUHALEFET suçuyla Asliye Ceza’da yargılandıklarını ayrıca 191 İndirilecek KDV nin indirim dışı bırakılması sonucunda YÜKSEK VERGİ VE VERGİ ZİYAI CEZALARI ile karşı karşıya kaldıklarını üzülerek görmekteyiz. Ne yazık kı bu yöndeki kararlar mükelleflerin yanlış yönlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Defter ve belgelerin incelemeye MÜCBİR BİR SEBEP OLMAKSIZIN İBRAZ EDİLMEMESİ mükellefe telafisi güç zararlar vermektedir. Defter ve belgeleri ibraz etmeyen mükellefin durumunu vergi ve ceza kanunları yönünden incelersek;

1.- VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN

Mükellef hakkında düzenlenen VERGİ İNCELEME RAPORU -VERGİ TEKNİĞİ RAPORU’ nda re’sen tarhiyat yapılarak mükellefin inceleme döneminde KDV indirimi yaptığı 191 İndirilecek KDV hesap kümesinde yer alan indirimler reddedilerek indirim tutarı kadar ay bazında KDV salınır. Ayrıca indirim miktarının yüksekliğine göre 1 veya 3 kat (Tekerrürde Artarak) Vergi Zıyaı cezası ile Defter ve Belge İbraz etmeme nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanır.
Defter ve Belge İbraz etmemeden dolayı düzenlenen VERGİ RAPORUNA istinaden tebliği yapılan VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİNİN İPTALİ İÇİN açılacak davalar VERGİ MAHKEMESİNCE reddediliyor. Bu davaların Danıştay ya da Bölge İdareden kazanılma şansıda çok zor. AYRICA MÜKELLEF HAKKINDA düzenlenen VERGİ SUÇU RAPORU ile bu raporda suç unsuru VERGİ KANUNLARINA MUHALEFET (Defter ve Belge İbraz Etmeme) Yeni Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılması istemiyle VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA Cumhuriyet Savcılığı’ na SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUYOR.

2.- TÜRK CEZA KANUNU YÖNÜNDEN

Cumhuriyet Savcılığı Vergi Raporlarına istinaden İDDİANAME HAZIRLAYARAK dava açılma müracaatında bulunuluyor. Kabul edilen Asliye Ceza Mahkemesinde VERGİ KANUNLARINA MUHALEFET (Defter ve Belge İbraz Etmeme) suçlamasıyla mükellef hakkındaki dava devam ediyor.

3.- YORUM VE TEBLİĞLER

Vergide İbraz Etmeme ; Defter ve belgelerin vergi inceleme elemanına ibraz edilmemesi, Vergi Usul Kanunu’nun hürriyeti bağlayıcı ceza ile yaptırıma bağladığı fillerden birisidir. Anılan kanunun 359/a maddesine göre bu fiilin yaptırımı 18 ay ila 3 yıl arası hapistir. Hâkim, bu cezayı erteleyebilir veya hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verebilir. Eğer hafifletici sebeplerle ceza bir yılın altına indirilirse paraya çevirebilir.
Sosyal Sigortalarda İbraz Etmeme; Defter ve belgeleri sadece vergi inceleme elamanları istemez. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri de isteyebilir. Müfettişlerce yapılan ibraz talebinin süresinde karşılanmaması halinde uygulanacak yaptırım 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/e maddesinde idari para cezası olarak düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre defter ve/veya belgeleri ibraz etmeyenler, bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin on iki katı, diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin altı katı, defter tutmakla yükümlü değillerse aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası ile cezalandırılırlar.

SONUÇ

Defter ve belge ibraz etmeme yerine defter ve belgeleri İNCELEMEYE HAZIR BİR HALE getirmek için REVİZE edilerek düzenlenip incelemeye verilmesi MÜKELLEFİN YARARINA OLACAKTIR. Defter ve Belgelerin İncelenmeye Sunulmaması SORUNLARI ÇÖZMEZ hatta SORUN ÜZERİNE SORUN YÜKLEYEREK mükellefin başka suçlardan da SUÇLANMASINA NEDEN OLUR.

Esra Kara
MD İLKE GRUP DANIŞMANI

buro.temsilci.sorumlusu@mdilke.com.tr

Not:Yazıdaki görüşeler tamamen yazara ait olup, telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat