Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

ÖRNEK OLAY KAPSAMINDA SAHTE FATURADAN KAYNAKLI VERGİ DAVASI VE VERGİ MAHKEMESİNİN KONUYA BAKIŞI

ÖRNEK OLAY KAPSAMINDA SAHTE FATURADAN KAYNAKLI VERGİ DAVASI VE VERGİ MAHKEMESİNİN KONUYA BAKIŞI

ÖRNEK OLAY KAPSAMINDA SAHTE FATURADAN KAYNAKLI VERGİ DAVASI VE VERGİ MAHKEMESİNİN KONUYA BAKIŞI

 

Sahte Fatura Nedir?

Sahte fatura veya kamuoyunda bilinen ismiyle naylon fatura vergi mükelleflerini en çok sıkıntıya düşüren konuların başındadır. Zaman aşımı süresi içinde olmak üzere, örneğin dört yıl önce kullanılan faturaların sahte olduğundan bahisle vergi mükellefleri bu faturalardan kaynaklı cezalı tarhıyatla muhatap olmaktadırlar.

Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belge olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımdan, gerçek durumu olduğu gibi yansıtmayan belgelerin sahte fatura olarak değerlendirileceğini anlamak gerekmektedir. Sahte fatura, mükellefler arasında “naylon fatura” olarak da adlandırılmaktadır.

 

Somut Olay

Metallerin işlenmesi faaliyetinde bulunan Mükellef A şahıs işletmesi, 2016 yılında B Limited Şirketinden faaliyet alanında kullanmak üzere paslanmaz demir çubuk almıştır. Ödemelerini banka yoluyla yapmıştır. Buna dair fatura Mükellef A tarafından beyanlarına dahil edilerek faturalara isabet eden Kdv indirim konusu yapılmıştır.

 

Vergi Müfettişliği incelemesi ve Vergi Dairesi İşlemleri

Vergi müfettişliğince yapılan incelemeler sonucu B limited Şirketinin sahte fatura düzenlediği vergi tekniği raporu ile tespit edilmiştir. Bunun üzerine bu şirketten mal ve hizmet alan mükelleflerin kdv indirimlerinin reddedilmesi gerektiği rapora bağlanmıştır. Daha sonra, Mükellef A, hakkında vergi incelemesi yapılmış ilgili dönemde söz konusu şirketten alınan faturalara isabet eden katma değer vergisi indirimleri reddedilerek vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarh edilmiş ve özel usulsüzlük cezası kesilmesi önerilmiş vergi inceleme raporu doğrultusunda gerekli işlemler vergi dairesi tarafından yapılarak mükellefe tebliğ edilmiştir.

Vergi Mükellefi tarafından Vergi Mahkemesi Nezdinde Vergi Davası Açılması

 

Mükellef A, almış olduğu faturaların gerçek olduğu, ilgili dönemde bu emtianın yapmış olduğu üretimde kullanıldığı, ödemelerin zamanında banka yoluyla yapıldığı, vergi dairesince ilgili dönemde kendisine herhangi bir uyarı yapılmadığı iddialarıyla vergi mahkemesi nezdinde dava konusu etmiştir.

 

Vergi Mahkemesinin Konuya Bakışı ve Vergi Mahkemesi Kararı

 

Yetkili vergi mahkemesi nezdinde açılan dava üzerine vergi mahkemesi ilk önce ilk inceleme yapmıştır. Vergi dava dilekçesinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olduğunun anlaşılması üzerine dava dilekçesi savunma yapılmak üzere vergi dairesine tebliğ edilmiştir.

Vergi mahkemesi dava dilekçesi ve vergi dairesi savunmasıyla birlikte B limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunu birlikte dikkate almıştır.

…. Vergi Mahkemesi’nin 17.3.2020 gün ve E:2019/384 K:2020/143 sayılı kararında[1] şu gerekçelere yer verilmiştir:

 

  • Fatura alındığı dönemde B limited Şirketinin vergi mükellefiyetinin devam ettiği,
  • İlgili dönemde yasal beyannamelerinin süresinde verildiği,
  • Yıl içinde ortalama 10 işçi çalıştırıldığı,
  • Yaklaşık 40.000 TL civarında vergi borcunu ödediği,
  • Şirkete ait kayıtlı 5 araç olduğu,
  • Şirketin deposunun bulunduğu,
  • Ödemelerin banka havalesiyle yapıldığı

 

Hususları birlikte değerlendirilerek ilgili dönemde Mükellef A’ya düzenlenen faturaların sahte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle yapılan cezalı tarhıyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Öte yandan, fiilin tüm unsurlarıyla oluşmadığı gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezasıda kaldırılmıştır.

 

 

 

NOT: Sitemizde yer alan yazılar telif hakları nedeniyle izinsiz ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılacak atıflarda Mükellefhaber/ www.davavergi.com adresinin gösterilmesi zorunludur.

 

[1] Söz konusu Vergi Mahkemesi kararı arşivimizde mevcuttur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat