Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINI İPTAL ETTİ

"Bu belge VUK uyarınca, serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir." ibaresinin yer almaması nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemistir. Olayda, POS cihazından alınan söz konusu belgelerde "Bu belge VUK uyarınca, serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir." ibaresinin yer almaması nedeniyle davacı adına özel usulsüzlük cezası kesilmis ise de, davacı tarafından sunulan serbest meslek faaliyetine iliskin olarak, faaliyeti kapsamında kullandıgı POS cihazından belge alındıgı ihtilafsız olup, söz konusu belgelerin 379 sayılı Teblig'de aranan bilgileri içerdigi görüldügünden ve Genel Tebligin, POS cihazlarından çıkan belgelerin serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmünde olması seklindeki düzenlemesinin mükellefler için getirilmis bir kolaylık olması karsısında, kanunen düzenlenmesi zorunlu olan bu belgeleri düzenleyenler için, belgede salt "Bu belge VUK uyarınca, serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir." ibaresinin yer almamasının belgenin hiç düzenlenmemis sayılmasını gerektirmeyeceği sonucuna varıldıgından, dava konusu özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemistir.( İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Vergi Dava Dairesi’nin 28/10/2022 gün ve E: 2022/; K: 2022/ sayılı kararı)
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINI İPTAL ETTİ

“Bu belge VUK uyarınca, serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir.” ibaresinin yer almaması nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemistir.Olayda, POS cihazından alınan söz konusu belgelerde “Bu belge VUK uyarınca, serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir.” ibaresinin yer almaması nedeniyle davacı adına özel usulsüzlük cezası kesilmis ise de, davacı tarafından sunulan serbest meslek faaliyetine iliskin olarak, faaliyeti kapsamında kullandıgı POS cihazından belge alındıgı ihtilafsız olup, söz konusu belgelerin 379 sayılı Teblig’de aranan bilgileri içerdigi görüldügünden ve Genel Tebligin, POS cihazlarından çıkan belgelerin serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmünde olması seklindeki düzenlemesinin mükellefler için getirilmis bir kolaylık olması karsısında, kanunen düzenlenmesi zorunlu olan bu belgeleri düzenleyenler için, belgede salt “Bu belge VUK uyarınca, serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir.” ibaresinin yer almamasının belgenin hiç düzenlenmemis sayılmasını gerektirmeyeceği sonucuna varıldıgından, dava konusu özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemistir.( İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Vergi Dava Dairesi’nin 28/10/2022 gün ve E: 2022/; K: 2022/ sayılı kararı)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat