Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

MÜKELLEFLER ADINA HACİZ İŞLEMİ TESİS EDİLMEDEN ÖNCE ÖDEME EMRİ DÜZENLENEREK USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

11.04.2023
13
MÜKELLEFLER ADINA HACİZ İŞLEMİ TESİS EDİLMEDEN ÖNCE ÖDEME EMRİ DÜZENLENEREK USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

VERGİ MAHKMESİ YD KABUL KARARI

Davacı adına haciz uygulanabilmesi için usulüne uygun olarak tahakkuk eden ve vadesinde ödenmeyen borçların tahsili amacıyla öncelikle ödeme emri düzenlenerek bunun mükelleflere tebliginin gerektigi, söz konusu tebligata ragmen borçların ödenmemesi halinde ancak haciz uygulanabilecegi, davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin davacıya teblig edildigi hususunun davalı idarece ortaya konulamadığı hususları göz önüne alındıgında, davacının banka hesaplarına uygulanan dava konusu haciz islemlerinde hukuka uygunluk bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.(ISTANBUL 15. VERGI MAHKEMESI’nin 03/03/2023 gün ve ESAS NO : 2022/… sayılı kararı)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat