Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

ANA SAYFA

Anasayfa » ANA SAYFA

VERGİ DAVALARINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR

• Vergi ihtilafları neden kaynaklanır? İhtilaflar vergi yargısına nasıl taşınır?
• Kimler vergi mahkemesinde dava açmaya yetkilidir? Kimler vergi mahkemesinde dava açamaz?
• Vergi, harç ve benzeri mali ihtilaflardan kaynaklanan davalarda görevli mahkeme hangisidir?
• Vergi mahkemelerinde görülebilecek vergi davaları nelerdir?
• Vergi dava dilekçelerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?
• Vergi davaları açılırken gözden kaçırılmaması gereken durumlar nelerdir?
• Vergi davalarında dava açma sürelerine ilişkin bilinmesi gerekenler nelerdir?
• Vergi davalarında ispat nasıl olur? İspat sorumluluğu kimdedir?
• Vergi mükellefleri beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere karşı vergi davası açabilirler mi?
• Vergi davaları tahsilatı durdurur mu? Vergi davalarında yürütmenin durdurulması ne demektir?
• Vergi mahkemesi kararlarının uygulanması
• Vergi mahkemesi kararlarına karşı başvuru yolları nelerdir?
• Vergi davalarında getirilen istinaf sistemi ne anlama gelmektedir?

VERGİ DAVALARINA İLİŞKİN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR NELERDİR?

Vergi davaları açılmadan önce dava dilekçelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar bizi hak mahrumiyetinden kurtaracağı gibi davamızın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayarak amacımıza ulaşmada yarımcı olur.Vergi dava dilekçelerini bizzat kendimiz hazırlayabileceğimiz gibi bu konularda uzman bir vergi avukatını vekil olarak tayin edebiliriz.

1. Görevli ve Yetkili Mahkeme
2. İdari Merci Tecavüzü
3. Dava Açma Ehliyeti
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı
5. Vergi Mahkemelerindeki Dava Açma Süresi
6. Vergi Davalarına Davalı (Hasım) Hususu
7. Dava Dilekçelerinin İYUK 3. Maddesine Uygun Olması
8. Dava Dilekçelerinin İYUK 5. Maddesine Uygun Olması
9. Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar
10. Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar
11. Dava Dilekçesinin Reddi Durumu
12. Vergi Davalarında Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik Olduğu Durumlar
13. Vergi Davalarında Yürütmeyi Durdurma İstemi
14. Vergi Yargısında Resen İnceleme
15. Mahkemelerde Davaların Görülmesi, Tek Hakim ve Heyet Olarak Görülecek Davalar, İlk Derece Danıştay da Görülen Davalar
16. Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay Dava Daireleri ve Vergi Dava Dairelerinin Oluşumu, Özellikleri ve Davalar Üzerindeki Yansımaları
17. Mali ve Adli Tatilde Özellik Arz eden Durumlar
18. Vergi Mahkemesi Kararlarının Uygulanması
19. Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı İtiraz, İstinaf ve Temyiz Yolları
20. Temyiz ve İtiraz Aşamalarında Yürütmenin Durdurulması İstemi
21. Mahkeme Kararının Kısmen Ya da Tamamen Bozulması
22. Vergi Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi
23. Hakimlerin Davadan Çekilmesi ve Reddi
24. Vergi Yargısında Kabul, Feragat ve Davanın Konusuz Kalması
25. Vergi Davalarında Avukatlık Ücreti
26. Vergi Yargısında İspat, Delil Sunma Keşif ve Bilirkişi Konuları

• VERGİSEL SORUNLAR
• VERGİ CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
• VERGİ YOKLAMA VE İNCELEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI
• SAHTE FATURA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• VERGİ TEŞVİKLERİ VE İNDİRİMLERİ
• KURUMLAR VERGİSİ KONUSUNDAKİ SORUNLAR

VERGİ AVUKATI VEKALET İŞLEMLERİ

Sitemizde yer verilen haber, bilgi ve makaleler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Telif hakları açısından izin alınması ve kaynak gösterilmesi yasal gerekliliktir.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat