Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ ARTIŞLARI ENFLASYONA NEDEN OLUR MU?

11.10.2018
801
VERGİ ARTIŞLARI ENFLASYONA NEDEN OLUR MU?

Vergi oranlarındaki artışlar ile enflasyon arasında kuşkusuz bir etkileşim bulunmaktadır. Vergiler tek başına enflasyona neden olmasalar da önemli etkileri olduğu söylenebilir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerdeki dolaylı vergilerin oranın yüksek olması enflasyonla birlikte orta ve orta altı sınıf üzerinde önemli etkilere sebep olur.
Vergi, kamu harcamalarını karşılamak üzere mükelleflerden zorla ve karşılıksız olarak alınan ekonomik değerlerdir. Günümüz modern toplumlarında vergi sadece kamu giderleri için alınmaz. Vergi aynı zamanda ekonomik ve sosyal politikaların bir aracı olarak kullanılır. Bu şekilde, devlet otoriteleri desteklemek ve teşvik etmek istedikleri sektörlere bir takım vergisel istisna ve muafiyetler uygular.
Vergi oranları ile enflasyon arasında bir bağ var mıdır?
Enflasyon kısaca paranın satın alma gücünün azalmasını ifade eder. Ancak günümüz ekonomilerinde enflasyonun gizli bir vergileme yöntemi olarak kullanıldığı görülmektedir.
Yüksek enflasyon aslında vergi sistemlerini bozar. Bu şekilde dar gelirliler üzerindeki vergi yükü artar.
Enflasyon zengini daha zengin fakiri daha fakir eder. Böylece, yeni bir kısım milyonerler çıkarken sabit gelirliler zorunlu ihtiyaçlarını dahi teminde zorlanırlar.
Enflasyondan kurtulmak için neler yapılır?
Özellikle sabit ve dar gelirliler enflasyonun etkilerinden kurtulmayı pek başaramazlar. Bu nedenle hayatlarını sürdürmek için gelecek gelirlerinden vazgeçerek borçlanma yolunu seçerler. Üst gelir grubundakiler ise enflasyonun etkilerinden kurtulmak için yerli paradan yabancı paraya yönelirler. Üretimi terk eden üreticiler, faize yönelir. Üretmeyen ve ticari gelirleri azalan şirketler daha az vergi öderler. Bu ise enflasyon sarmalının sürmesine sebep olur.
Enflasyon özellikle harcamalar üzerinde kendisini gösterir. Sabit bir gelire sahip alt gelir grubunda yer alan tüketici bu gün aldığı bir ürünün fiyatını bir sonraki ay daha yüksek gördüğünde ya alımdan vazgeçer ya da daha az almaya yönelir. Ancak yüksek gelire sahip olanlar için gelir tüketimden çok tasarruf veya yatırıma yöneldiğinden enflasyondan daha az etkilenir.
Bir çözüm önerisi
Özellikle enflasyonist ortamlarda dar gelirlilerin daha çok tükettiği ürünlerdeki vergi yüklerinin düşürülmesi hem sosyal adalet, hem de vergi yükünün adil dağılımı açısından çok önemlidir. Bu sayede aynı zamanda enflasyonun düşmesi için de bir adım atılmış olduğu unutulmamalıdır.
NOT: YASAL HAKLAR SAKLIDIR. YAZILAR İZİN ALINMAKSIZIN VE ATIF YAPILMAKSIZIN KULLANILAMAZ. www.davavergi.com

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat