Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

YENİ TORBA YASA “VERGİ” DE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

03.12.2018
929
YENİ TORBA YASA “VERGİ” DE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Gün geçmiyor ki yeni bir torba yasa gündeme gelmesin. Vergi sistemleri ülke ekonomisiyle yakın ilişki içindedir. Bu nedenle, günümüz toplumlarında ekonomik hayatta meydana gelen gelişmelere müdahale amacıyla vergi politikalarında değişiklikler yapılabilmektedir.
Vergi kanunları ekonomik gelişmelerle uyumlu olmak üzere en sık değişiklik yapılan mevzuatın başında gelmektedir. Bu durum, vergi ile muhatap olan mükellef, serbest muhasebeci, avukat vb. kesimlerin en sık yakındıkları hususların başında gelmektedir.
Yeni torba yasa teklifi 30 Kasımda Meclise sunuldu
Ak Partili milletvekillerinin imzasıyla 71 maddelik yeni torba yasa teklifi meclise sunuldu. Bu teklifte, ekonomiden vergiye birçok hususta yeni düzenlemeler öngörülmektedir. Biz vergiye ilişkin yapılması düşünülen yasa değişikliklerinden başlıklar itibarıyla söz edeceğiz. Şöyle ki:
• 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için öngörülen istisna 31.12.2023 tarihine kadar uzatılması,
• İmalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer verisinden kaynaklanan finansman yükünün giderilmesi amacıyla KDV iadesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi,
• Şalgam suyu, içme sütü, bebek sütünün ÖTV’ye tabi tutulmaması,
• İmalat sanayi yatırımları için 5520 sayılı Yasanın 32/A maddesi uygulama süresinin 2019 yılını da kapsaması,
• Pilotlar için ödenen ücretlere gelir vergisi istisnası,
• Kur farklarının KDV’ye tabi olması,
• Şirketlerin ortaklarına borç vermesine ilişkin düzenleme.

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat