Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞUNA DAİR DANIŞTAY KARARI

29.11.2020
1.207
MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞUNA DAİR DANIŞTAY KARARI

MESLEK MENSUBUNUN SORUMLULUĞU

İncelenen dosyada, asıl mükellef hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda davacı ile ilgili olarak yalnızca ilgili dönem beyannamelerinin davacı tarafından elektronik ortamda verilmiş olması eleştiri konusu yapılmış olup başkaca bir tespit ve değerlendirmeye yer verilmemiştir. Davacı hakkında düzenlenen sorumluluk raporunda da Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde belirtildiği şekliyle davacının ziyaa uğratılan vergi nedeniyle müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunduğu değerlendirmesi yapılmıştır.

Tüm bu hususların değerlendirilmesinden, serbest muhasebecilik faaliyetinde bulunan davacının, 2008 yılının muhtelif dönemlerine ilişkin beyannamelerini verdiği mükellefin sahte fatura düzenleme fiiline iştirak ettiğine ilişkin somut bir tespit bulunmadığından ve sahte fatura düzenleme fiilinin gerçekleşmesinden sonra anılan faturaların davacı tarafından beyannameye konu edilmesi tek başına iştirak fiilinin sabit olduğunu ispata yeterli olmadığından, adına kesilen cezada hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

( DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 23.9.2020 2019/1854 E. , 2020/943 K.)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat