Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE MÜKELLEFİN BİLMESİ GEREKEN HAKLARI NELERDİR?

10.10.2018
722
VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE MÜKELLEFİN BİLMESİ GEREKEN HAKLARI NELERDİR?

Vergi idaresi ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit için çeşitli denetim yöntemleri kullanır. Bunlar yoklama, arama, takdire sevk ve vergi incelemesi gibi yöntemler olarak sayılabilir.

Vergi incelemesi, ancak yetkili vergi müfettiş yardımcıları ve vergi müfettişleri tarafından yapılabilir. Yani her maliye memuru vergi incelemesi yapamaz.

Vergi incelemeleri ile mükellefin ödemesi gereken vergilerin doğruluğu tespit edilir. Vergi incelemelerinde mükelleflerin ödevleri olduğu kadar hakları da vardır. Bu hakların her mükellef tarafından bilinmesi önem arz eder. Bu haklar kısaca şöyledir:

  1. Vergi incelemesi için gelen görevlilerden kim olduklarını ve yetkilerini gösteren bir belge veya kimlik göstermelerini isteyebilir.
  2. Vergi inceleme elemanından, incelemenin konusunun, hangi vergi bakımından ve hangi hesap dönemlerine ilişkin olarak yapıldığının belirtilmesini isteyebilir.
  3. Vergi incelemesi esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılır. İşyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerin varlığı veya mükellef veya vergi sorumlusu tarafından talep edilmesi halinde incelemenin ilgili inceleme elemanının dairesinde yapılmasını isteyebilir. (İncelemenin dairede yapılması talebinin inceleme elemanınca uygun görülmesi durumunda, gerekli defter ve belgelerin mükellef tarafından daireye getirilmesi yazılı olarak istenir);
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat