Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

T.C. D A N I ŞT A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 13.12.2017 Esas No: 2017/368 Karar No : 2017/626 SAYILI KARARI

08.04.2019
1.168
T.C. D A N I ŞT A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 13.12.2017 Esas No: 2017/368 Karar No : 2017/626 SAYILI KARARI

T.C. D A N I ŞT A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 13.12.2017 Esas No: 2017/368 Karar No : 2017/626 SAYILI KARARI
Vergi Usul Kanununun, vergi incelemesine ilişkin kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen yöntemler kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca yapılan tarhiyat hukuka aykırıdır.

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat