Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende
Warning: A non-numeric value encountered in /webler/davavergi.com/wp-content/themes/denge/single.php on line 6

Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesi kapsamında;

23.05.2022
1
Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesi kapsamında;

Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesi kapsamında, tüm vergi borçlarının ödenmesi ve tutarında teminat verilmesi istemine ilişkin Vergi Mahkemesi kararı:

Mükellefiyet tesis edilebilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesi kapsamında, tüm vergi borçlarının ödenmesi ve -TL tutarında teminat verilmesi istemlerine iliskin 20.10.2021 tarih ve 105353 sayılı işlemine karşı açılan davada, davacının iddia edilen suça dogrudan katıldıgı somut olarak ortaya konulamadıgı gibi, anılan sirketin sahte fatura kullanma fiiline ne sekilde istirak ettigi, hangi eylemleriyle bu fiilin icrasına katıldıgı veya yardımda bulundugu konusunda yapılan tespit ve degerlendirmeler, kanaat edinmeye yeterli, hukuken baglayıcı, somut ve süpheye mahal vermeyecek nitelikte bulunmadıgı, bu suretle eksik inceleme ve tespitlere dayanılarak tesis edilen işlem hukuka uygun değildir. (Kocaeli 2 Vergi Mahkemesinin 17/12/2021 günlü kararı)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat