Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

AKARYAKIT BAYİLERİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN SORUMLULUĞU

27.06.2022
6
AKARYAKIT BAYİLERİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN SORUMLULUĞU

Olayda, 2007 yılına ilişkin P.O.S. cihazıyla gerçekleştirilen satışa konu akaryakıt ürünlerinin bir kısmının belgesiz alındığının kabulüyle saptanan ürün miktarları üzerinden hesaplanan ve hazineye intikal ettirilmediği ileri sürülen özel tüketim vergilerinden davacı, mal teslim edenlerin kimler olduğu bilinmediğinden bahisle sorumlu tutulmuştur.
Bu durumda davacıya mal teslimi edenlerin mükellef olması halinde davacıya 11. madde uygulanamayacağı gibi malı teslim aldığı kişi veya kişilerin 1 seri numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğiyle vergi sorumlusu kılınanlardan olduğu yolunda tespit bulunmadığından, hazineye intikal ettirilmediği ileri sürülen vergilerden davacının 11. madde kapsamında sorumlu tutulması mümkün değildir.
Danıştay 3. Dairesinin 16.04.2013 gün ve Esas No : 2013/980 Karar No : 2013/1371 sayılı kararı

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat