Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemleri…

02.06.2022
5
İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemleri…

“İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemleri, icrai muamelelere başlamadan önce tahsile konu kamu alacağının tehlikeye girmesini engellemeye yönelik işlemlerdir. Kamu alacağının cebren tahsil ve takibiyle ilgili olmayıp korunmasına yönelik bu işlemlerin asıl muhatabı ise kamu alacağının gerçek borçlusu, diğer bir ifade ile verginin mükellefi veya sorumlularıdır.
Bu nedenle, esas kamu borçlusu olmayan tüzel kişiliğin kanuni temsilcileri adına teminat isteme ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz gibi kamu alacağının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması söz konusu olmayacaktır.”

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat