Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

İnceleme yapma yetkisi olmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından…

İnceleme yapma yetkisi olmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından…

İnceleme yapma yetkisi olmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından gerçekleştirilen incelemeye istinaden tesis edilen işlemin bu nedenle iptaline karar verilmesi gerektiği hakkında.
Danıştay, Yedinci Daire 08.11.2018 tarih ve E:2016/3964 K:2018/4846 sayılı karar

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat