Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ KANUNLARINDA NE DEĞİŞTİ?

23.12.2019
880
VERGİ KANUNLARINDA NE DEĞİŞTİ?

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Gelişen ekonomik ve ticari değişikliklerle beraber vergi mevzuatında da sık sık değişiklikler olmaktadır. Vergi mevzuatının karmaşıklığı yanında sürekli yapılan değişiklikler vergi ile ilgili vergi avukatı, muhasebeci, vergi hukukçusu, hukuk öğrencisi ve vergi mükellefi gibi birçok kimse tarafından yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Vergi hukuku alanında köklü diyebileceğimiz birçok düzenleme yapan yasal değişiklik yakında resmi gazetede yayımlandı.

7 Aralık 2019 gün ve 30971 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7194 sayılı “DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ” Kanunla yapılan değişiklikleri bu makalemizde kısaca inceleyeceğiz:

1-Dijital ortamda verilen dijital hizmetler dijital hizmet vergisine tabi tutulmuştur.
2- Kambiyo vergisinin oranı artırılmıştır.
3- Konaklama vergisi getirilmiş ve buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
4-Ücret gelirlerinin vergilendirmesiyle ilgili değişiklikler yapılmıştır.
5-Avukatlık ücretlerinin ödenmesinde tevkifat uygulamasına geçilmiştir.
6- VUK 379. Madde “Kanun yolundan vazgeçme” başlığıyla yeniden düzenlenerek, Vergi mahkemesinde süresinde dava açanların, kanun yolundan vazgeçmesi halinde vergi ve cezalarda indirim yapılması düzenlenmiştir. Kanun yolundan vazgeçilmesi halinde hesaplanacak gecikme faizi yeniden belirlenmiştir.
7- Mükellefiyet kaydının terkini ile ilgili yeni usuller belirlenmiştir.
8- İzaha davet sistemi ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
9- Vuk 376 maddesi kapsamında uygulanacak indirim sisteminin kapsamı genişletilmiştir.
10- Değerli Konut vergisi getirilmiştir.

SONUÇ

Görüldüğü üzere, vergi mevzuatı sık sık değişmektedir. Yapılan değişiklikler dikkate alındığında vergi sistemimiz hem yeni vergiler getirildiği hem de mevcut sistemde değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Daha sonraki makalelerimizde söz konusu değişiklikler daha ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılacaktır.

Sorularınız İçin: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat