Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

E TEBLİGATTA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KANUNİLİĞİ

04.08.2022
1
E TEBLİGATTA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KANUNİLİĞİ

03.08.2022 tarih ve 31912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2017/33714 sayılı başvuruda 25.05.2022 günlü kararında; elektronik ortamda tebliğe ilişkin zorunluluklara uyulmadığı gerekçesiyle vergi idaresi tarafından uygulanan özel usulsüzlük cezasının suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal ettiğine hükmedilmiştir.

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat