Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

ANAYASA MAHKEMESİNDEN HAK İHLALİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN HAK İHLALİ KARARI

Tasfiye dışındaki nedenlerle ticaret sicilinden terkin edilen şirketin kanuni temsilcisi adına tarhiyat yapılıp yapılamayacağı konusunda, 5520 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin yürürlüğe girmesinden uzun zaman geçmiş olmasına karşın, yorum yeknesaklığı sağlanamamış olunması sebebiyle hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesinin zedelendiği; bu nedenle; kanuni temsilcisi olduğu şirket KHK ile ticaret sicilinden silinen başvurucu adına yapılan vergi tarhiyatının, belirlilik ve öngörülebilirlik ölçütlerini taşıyan bir kanuna dayanmadığı sonucuna varıldığı; başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğe hk.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat