Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEKİ USULSÜZLÜKLER ÖDEME EMRİNİN İPTALİNİ GEREKTİRİR

02.06.2023
10
İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEKİ USULSÜZLÜKLER ÖDEME EMRİNİN İPTALİNİ GEREKTİRİR

“Bu durumda, dava konusu ödeme emri dayanagı ihbarnamelerin tebliginin usulsüz bir sekilde gerçeklesmesi nedeniyle alacagın hukuken kesinlestiginden söz edilemeyeceginden, diger taraftan ödeme emri içerigi vergi ve cezaların 2015 ve 2016 yılına iliskin oldugu ve ihbarnamelerin usulsüz tebligi nedeniyle 5 yıllık tarh zamanasamına ugradıgı anlasıldıgından dava konusu ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Açıklanan nedenlerle; davanın KABULÜNE dava konusu ödeme emrinin iptaline,.. KARAR VERİLDİ. (ISTANBUL 6. VERGI MAHKEMESINİN 31/01/2023 günlü kararı)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat