Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ SOMUT OLARAK TESPİT EDİLMEDEN VERGİ USUL KANUNU’NUN 160/A MADDESİNE İSTİNADEN MÜKELLEFİYETİN RE’SEN TERKİN İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR

04.09.2023
7
SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ SOMUT OLARAK TESPİT EDİLMEDEN VERGİ USUL KANUNU’NUN 160/A MADDESİNE İSTİNADEN MÜKELLEFİYETİN RE’SEN TERKİN İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR

“Bu durumda; davacı sirket hakkında bir takım olumsuzluklar tespit edilmis olsa da; davacı sirketin is yeri adresinde yapılan 01/06/2023 tarihli yoklamada faaliyetine devam etmesi, bu adres dısında ayrıca depo olarak kullanılan basya bir isyerinin de bulunması, merkez isyeri ve depo isyerinde ticari emtia bulunması, muhtasar beyannamelerinde 6 çalısanın olması, 12/04/2023 kayıt numaralı dilekçeyle 7440 Sayılı Kanuna istinaden tecil talebinde bulunması ve 48 taksit olarak yapılandırma dosyasının olusturulması gibi hususlar birlikte degerlendirildiginde; davacı sirketin gerçek bir faaliyeti olmaksızın komisyon karsılıgı sahte belge düzenleme riskinin oldugu somut olarak ortaya konulmadıgından, lehe tespitler dikkate alınmaksızın, yalnızca olumsuz tespitler gözönünde bulundurularak eksik incelemeye dayalı tesis edilen dava konusu mükellefiyetin re’sen terkini isleminde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.” ( Sakarya Vergi Mahkemesi’nin 16/08/2023 günlü YD Kabul kararı.)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat