Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR NELERDİR?

18.11.2023
21
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR NELERDİR?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre, kurumlar vergisi mükellefleri, yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilmektedirler.

İndirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilmektedir.

15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a göre, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara, Kararda belirtilen indirimli kurumlar vergisi oranları uygulanmaktadır. 

2012/3305 sayılı Karar’a göre; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı, yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilmektedir. 

Vergi indirimi uygulaması esas itibarıyla yatırımdan elde edilen kazançlara uygulanmakla birlikte, uygulamaya ilişkin yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”lar uyarınca yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarında indirimli vergi uygulamasından yararlanması mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede, mükellefler yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının %80’lik kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulayabileceklerdir. 

1. İndirimli kurumlar vergisi nedir?

2. Yatırıma katkı tutarı nedir? Nasıl hesaplanır?

3. Vergi indirim oranı nedir? Nasıl hesaplanır?

4. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından kimler yararlanabilir?

5. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgesi şart mıdır?

6. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasının esasları nelerdir?

7. Ne tür harcamalar, indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanacaktır? Kapsama girmeyen harcamalar nelerdir?

8. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasının başlama dönemi hangisidir?

9. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında kazancın tespiti nasıl yapılır?

10. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması nasıl yapılmaktadır?

11. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirime esas yatırım dönemi nasıl tespit edilir? Yatırımın tamamlandığı dönemin tespiti neden önemlidir?

12. İndirimli vergi uygulamasında yatırımlarda öncelik sırası var mıdır?

13. Kurumlar vergisi matrahının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazançtan düşük olması durumunda indirim nasıl yapılır?

14. Komple yeni yatırımlarda veya tevsi yatırımlardan doğan kazançlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması nasıl yapılmaktadır?

15. Şartlara uyulmaması halinde vergi zıyaı kesilir mi? Hangi durumlarda cezalı tarhiyat riski vardır?

16. Teşvik belgeli yatırımların devir edilebilir mi?

17. Yatırıma katkı tutarında endeksleme uygulaması nasıl yapılmaktadır?

18. Bölgelere göre yatırıma katkı oranı ve vergi indirim oranı kaçtır?

19. Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar hangileridir?

20. Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler hangileridir?

21. 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları indirimli kurumlar vergisi teşviğinden nasıl yaralanmaktadır?

22. 31/12/2022 tarihine kadar bitirilecek teşvik belgeli bazı turizm yatırımlarında uygulama nasıl yapılmaktadır? 

Yasal Uyarı: Mükellefhaber yayın ekibi tarafından hazırlanmıştır. Yazılar tamamen yazarın kişisel görüşleri olup başka hiçbir kişi veya kurumu bağlamaz. Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR NELERDİR?

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat