Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

ELEKTRONİK DEFTERLERİN İBRAZ EDİLMEDİĞİNDEN BAHİSLE KDV İNDİRİMLERİNİN REDDİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HK

19.01.2024
8
ELEKTRONİK DEFTERLERİN İBRAZ EDİLMEDİĞİNDEN BAHİSLE KDV İNDİRİMLERİNİN REDDİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HK

“…defter ve belgelerin ibraz edilmediğinden bahisle indirimlerin tamamının reddedildiği görülmektedir.

Bu itibarla, elektronik defterin Gelir İdaresi Başkanlığından temini sonrasında, beyanların defterle uyumlu olduğunun tespiti ve/veya sahte olduğu değerlendirmesine yer verilmeyen faturalar nedeniyle davacı şirketin katma değer vergisi indirim hakkından yararlanabileceği açık olduğundan defter ve belgelerin ibraz edilmediğinden bahisle katma değer vergisi indirimlerinin tümünün kabul edilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Sakarya Vergi Mahkemesinin 11/12/2023 gün ve E: 2023/176 K: 2023/626 sayılı kararı

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat