Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 160/A MADDESİNE İSTİNADEN RE’SEN TERKİN EDİLMESİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI

VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 160/A MADDESİNE İSTİNADEN RE’SEN TERKİN EDİLMESİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI

VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 160/A MADDESİNE İSTİNADEN RE’SEN TERKİN EDİLMESİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI

Bu durumda, davalı idarece sahte belge düzenleme riski nedeniyle davacının mükellefiyet kaydı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesine istinaden re’sen terk ettirilmis ve teminat istenilmis ise de; davacının adresinde yapılan yoklama anında faal oldugu, , muhtasar beyannamesinde asgari ücretli çalısan 7 kisi, diğer ücretli çalısan 2 kisi bulundugu ve emtiası bulundugu görülmüs olup, yukarıda bahsi geçen tespitlerin davacının sahte belge düzenledigi yönünde ciddi kuskular doguracak yönde tespitler olmadıgı, olayda, davacının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesi uyarınca sahte belge düzenleme riskinin “yüksek” olan mükellefler kapsamına girmesi için yeterli tespit bulunmadıgı görüldügünden, davacının vergi mükellefiyetinin 213 sayılı Kanun’un 160/A maddesi uyarınca terkinine dair idarece tesis edilen islemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

(İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 17/01/2024 gün ve E:2023/2108 sayılı kararı.)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat