Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEME İDDİASI VUK 359/A-2 BERAAT KARARI.

28.02.2024
30
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEME İDDİASI VUK 359/A-2 BERAAT KARARI.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU MAHKEMEMİZDE OLUŞAN VİCDANİ KANAAT: Her ne kadar sanık hakkında 2020 yılında 2015 yılına ait defter ve belgeleri ibraz etmediği iddiası ile; 213 sayılı vergi usul kanununun 359/a-2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın geçerli mazeret ileri sürdüğü yine iş yerinin faal olduğu incelemenin dairede yapılmasını gerektirir istisnai bir durumun tespit edilemediği. Sanığa yüklenen suçun unsurları oluşmadığından sanığın müsnet suçtan CMK.nun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.H Ü K Ü M : Gerekçesi Yukarıda İzah Edildiği Üzere;1-Her ne kadar sanık hakkında 2020 yılında 213 sayılı vergi usul kanununun 359/a-2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığa yüklenen suçun unsurları oluşmadığından sanığın müsnet suçtan CMK.nun 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE, 2-Sanığın kendisini vekille temsil ettirdiği anlaşılmakla AAÜT gereği sanığa 4080,00 TL ücretin hazineden alınarak sanığa verilmesine,3-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,Dair Sanık ve müdafinin yüzüne karşı, katılan kurum vekilinin yokluğunda, C.Savcısının mütalaasına uygun olarak verilen karara karşı, sanık yönünden tefhim tarihinden, katılan yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere açık yargılama sonucu verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. (İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2020/563 Esas KARARI)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat