Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARI 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA ŞİRKET ORTAKLARINDAN TAHSİL EDİLEMEZ

04.03.2024
11
LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARI 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA ŞİRKET ORTAKLARINDAN TAHSİL EDİLEMEZ

Dava dosyasının incelenmesinden; asıl borçlu …. Tarım Ürünleri Kimyevi Gıda Temizlik Ham Maddeleri Sanayi Ticaret Ithalat ve Ihracat Limited Sirketine ait bir kısım amme alacagının sirketten tahsil edilememesi üzerine, ilgili dönemlerde sirket ortagı oldugu tespit edilen davacının banka hesaplarına 2023/2750 bildiri numarası ile haciz uygulandıgı anlasılmaktadır.

Hacze konu alacakların tahsilat süreci incelendiginde ise; 1997 yılına iliskin söz konusu alacakların vadesinin 31.01.2002 tarihi oldugu, ancak vadesinin rastladıgı 2002 takvim yılını takip eden takvim yılı basından itibaren 5 yıl içinde tahsili gereken söz konusu alacaklarla ilgili olarak bu süre içinde zamanasımını kesen bir halin tespit edilemedigi görülmektedir.

Bu durumda, hacze konu alacakların vadesinin rastladıgı 2002 takvim yılını takip eden takvim yılı basından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmedigi ve bu süre içinde zamanasımını kesen bir hale de rastlanılmadıgı gözetildiginde, tahsil zamanasımına ugradıgı anlasılan söz konusu alacaklar için uygulanan haciz isleminde hukuka uyarlık göülmemistir.

Öte yandan, dava konusu islemin yürürlügünün devam etmesi halinde davalı idarece tahsil islemlerine devam edilecegi dikkate alındıgında, davacı açısından telafisi gü. zararlar dogabilecegi açık oldugundan yürütmenin durdurulmasının sartlarının olustugu sonucuna varılmıstır.

Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu haciz isleminin, uygulanması halinde telafisi gü. zararlar dogabileceginden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Gaziantep Bölge Idare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 21/02/2024 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

(Gaziantep Vergi Mahkemesi’nin 21.2.2024 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kabul Kararı)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat